Gotene Tidning  
  Arkiv Annonsera Kontakt
 


 

Familjen Larsson Lans.

Projektet ”Klimatsmart familj” gav ny sparenergi

Projektet ”Klimatsmart familj” har nu avslutats. Totalt 13 familjer i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara har under tio veckor fått nya utmaningar på temat energispar. I Götene kommun deltog fyra familjer där paret Mikael Larsson och Ida Lans i Källby var en av dem.

-Mikael tycker det är jätteroligt med energiförbrukning så han anmälde oss, säger Ida Lans och berättar att de redan innan projektet bytt fönster och värmesystem samt tilläggsisolerat vinden och källaren i parets hus.
Inledningsvis träffades familjerna tillsammans med Energi- och klimatrådgivare Thomas Skagenborg och fick information om projektet samt var sin låda med nya lampor och en elmätare. Thomas har projektets gång gjort hembesök hos alla deltagare och delat med sig av tips och råd. Familjerna har även fått komma hem till Thomas där han visat hur man kan leva och bo hållbart med passivhus, solvärme, solceller, egna odlingar, biogasbil med mera.
Deltagarna fick ett uppdrag i veckan som de skulle ägna en extra tanke. Exempelvis deras vattenförbrukning, sopsortering, klimat-smart mat, transporter, tvätt och tork.
-Det var intressant att se hur man kunde bli bättre på saker och ting, få tummen ur, säger Ida och nämner som exempel familjens bilresor.
-De flesta resor vi gör är bara 4-5 kilometer, oftast tar det lika lång tid att köra bil som att cykla.
De flesta som anmält sig till projektet hade redan börjat tänka på miljön men Ida tyckte ändå att de olika uppdragen gjorde skillnad.
-Vår familj halverade soporna genom att kompostera och sortera mer.
Andra saker som Ida fick upp ögonen för under projektet var att tänka på att lampor ska vara släckta under dagtid och att minska mängden mat som slängs.
-Man måste bli bättre på att äta upp rester, utnyttja frysen mer och använda sig av en matsedel. Det kommer jag att ta med mig i framtiden - att värdera maten mer. Man slänger lätt för att livsmedel är så billigt.
Ida planerar även att sopsortera ännu mer och att ta bilen endast när det behövs.
-Många bäckar små… Gör man lite av allt så blir det mycket i slutändan, menar hon.

Stor press?
Man kan undra om detta inte lägger en stor press på redan tidsansträngda familjer, men Ida har en lösning.
-Man kan börja med en sak i taget och när det sitter kan man ta en sak till, anser hon.
-Vi har till exempel alltid sorterat glas och metall, då var det inte svårt att utöka med plast och papper. Och man kan börja med att byta ut bara en bilresa i veckan till cykel om det är möjligt, tipsar hon.
Efter de tio veckor som arbetet pågick hade deltagarna ytterligare en gemensam träff där de utbytte erfarenheter. Projektledare Thomas Skagenborg ska nu göra en utvärdering.
-Förhoppningen är att de nyvunna kunskaperna används även efter projektslut och sprids till vänner och bekanta. Alla beslut om förändring på energi- och miljösidan behöver inte komma via politiska styrmedel utan konsumenter har en stor påverkan genom sina val och beteenden och kan skynda på vägen mot ett hållbart samhälle, säger han.
Ida vill summera projektet som engagerande.
-Det var lite prestationsångest i början. Det är klart att det är jobbigt att ändra mönster, man är bekväm också, men mest var det intressant och utmanande, betonar hon och avslutar med att paret i framtiden kommer att titta på solceller till deras hus i Källby.

Text Lina Svensson
Bild privat

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------_