Företagsannonsering

Fasta format: 
Uppslag B: 528 x H: 360 mm= 15.000:-
Helsida: B: 255 x H: 360 mm= 9.750:-
Halvsida: B: 255 x H: 180 mm= 5.650:-
1/4 sida: B: 125 x H: 180 mm= 3.650:-
1/8 sida: B: 125 x H: 90 mm= 1.950:-

Pris spalt-mm: 8:30

Föreningsannonser: 7.30 kronor per mm + moms.

Spaltbredder:
1 spalt = 38 mm
2 spalter = 81 mm
3 splater = 124 mm
4 spalter = 167 mm
5 spalter = 210 mm
6 spalter = 255 mm

Tidningsformat:
Tabloid. Satsyta 370 x 255 mm